2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w czystości budynku Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie