Szablony artykułów

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wszystkie postępowania publikowane są na Platformie zakupowej Wejherowskiego Centrum Kultury
dostępnej pod adresem:

https://wck.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zamawiający Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do złożenia ofert na Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych stałych z budynków Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej oraz Kamienicy Sztuki w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 255-257.

Skład osobowy Wejherowskiego Centrum Kultury:

1. Dyrektor - Jolanta Rożyńska

2. Z-ca dyrektora - Waldemar Czaja

3. Główny Księgowy - Krystyna Formela

4. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego - Krzysztof Kołtan

5. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych - Marzena Kordulasińska

6. Specjalista ds. kadr i księgowości - Lidia Szczygieł

7. Kierownik kina i działu organizacji imprez - Sebastian Niewola

8. Specjalista plastyk-grafik -  - Beatrice Pałasz

9. Kierownik działu promocji i marketingu  – Rafał Płotka

10. Specjalista ds promocji i obsługi widza - Zbigniew Gach

11. Specjalista ds. impresariatu – Bartosz Kolasa

12. Asystent - animator kultury - Joanna Bojke

13. Instruktor sztuk plastycznych - Aneta Fittkau

14. Instruktor sztuk plastycznych - Karol Formela

15. Specjalista ds. aplikacji/ projektów - Anna Pobłocka

16. Specjalista akustyk-montażysta - Michał Zacharski

17. Specjalista oświetleniowiec-montażysta – Jacek Rogalewski

18. Technik sceny-montażysta – Mateusz Czech

19. Pracownik gospodarczy - Irena Kuliczanka

20. Technik-konserwator - Bartosz Grzenkowicz

21. Asystent - koordynator sekcji - Tomasz Bortkiewicz

22. Realizator dźwięku - montażysta - Radosław Bach

23. Asystent księgowo-administracyjny - Jolanta Milewska

24. Asystent - animator kultury - Teresa Patsidis

25. Specjalista ds obsługi urządzeń  - Krzysztof Dettlaff

26. Kinooperator - Mateusz Czapski