Szablony artykułów

Skład osobowy Wejherowskiego Centrum Kultury:

1. Dyrektor - Jolanta Rożyńska

2. Z-ca dyrektora - Waldemar Czaja

3. Główny Księgowy - Krystyna Formela

4. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego - Krzysztof Kołtan

5. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych - Marzena Kordulasińska

6. Specjalista ds. kadr i księgowości - Lidia Szczygieł

7. Kierownik kina i działu organizacji imprez - Sebastian Niewola

8. Specjalista plastyk-grafik -  - Beatrice Pałasz

9. Kierownik działu promocji i marketingu  – Rafał Płotka

10. Specjalista ds promocji i obsługi widza - Zbigniew Gach

11. Specjalista ds. impresariatu – Bartosz Kolasa

12. Asystent - animator kultury - Joanna Bojke

13. Instruktor sztuk plastycznych - Aneta Fittkau

14. Instruktor sztuk plastycznych - Karol Formela

15. Specjalista ds. aplikacji/ projektów - Anna Pobłocka

16. Specjalista akustyk-montażysta - Michał Zacharski

17. Specjalista oświetleniowiec-montażysta – Jacek Rogalewski

18. Technik sceny-montażysta – Mateusz Czech

19. Pracownik gospodarczy - Irena Kuliczanka

20. Technik-konserwator - Bartosz Grzenkowicz

21. Asystent - koordynator sekcji - Tomasz Bortkiewicz

22. Realizator dźwięku - montażysta - Radosław Bach

23. Asystent księgowo-administracyjny - Jolanta Milewska

24. Asystent - animator kultury - Teresa Patsidis

25. Specjalista ds obsługi urządzeń  - Krzysztof Dettlaff

26. Kinooperator - Mateusz Czapski