2023

Zamawiający Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do złożenia ofert na zadanie o nazwie: „Obsługa techniczna budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury”

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na usługe pn.

Świadczenie usługi okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz usługi serwisowej instalacji i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej oraz Kamienicy Sztuki.