2021

Zapytanie ofertowe / Obsługa techniczna budynku Wejherowskiego Centrum Kultury

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  1. -1, str.-2
  1. Formularz ofertowy
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Wykaz usług
  4. Wzór umowy