2021

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych oraz sprzątania i utrzymania w czystości terenu wokół budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie, w 2022 roku.

Treść zapytania ofertowego, opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzami w załącznikach. 


Zapytanie ofertowe / Obsługa techniczna budynku Wejherowskiego Centrum Kultury

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  1. -1, str.-2
  1. Formularz ofertowy
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Wykaz usług
  4. Wzór umowy