Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wszystkie postępowania publikowane są na Platformie zakupowej Wejherowskiego Centrum Kultury
dostępnej pod adresem:

https://wck.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

COM_CONTENT_READ_MORE2023