(Zakończono)

 

       DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE

UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO

poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownika działu administracyjno – technicznego      

                                   Oferta z dnia 22.02.2021 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub administracja
 • staż pracy min. 3 lata, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • dyspozycyjność
 • umiejętność zarządzania zespołem, dobra organizacja pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (preferowane)

Podstawowy zakres obowiązków:

 • zarządzanie budynkiem, w tym prowadzenie spraw administracyjnych i technicznych dotyczących obiektu Filharmonii Kaszubskiej i działalności Wejherowskiego Centrum Kultury
 • współpraca z firmami serwisowymi oraz koordynacja techniczna imprez
 • nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektu Filharmonii Kaszubskiej i sprzętu
 • kierowanie działem administracyjno – technicznym
 • administrowanie zasobami materialnymi WCK
 • prowadzenie dokumentacji imprez plenerowych oraz organizacja techniczna i nadzór nad ich wykonaniem, w zastępstwie wicedyrektora
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych
 • współpraca z właścicielem budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej – Gminą Miasta Wejherowa (dodatkowo punktowane)

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę
 • praca w dynamicznym, rozwijającym się zespole
 • ciekawe wyzwania w instytucji kultury
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

 • życiorys - curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV podpisane osobiście powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

Działając na podstawie „RODO” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,               ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 677 71 37, adres do korespondencji: 84-200 Wejherowo, ul. 12 marca 195
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
 4. Nie przewiduję się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuję Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie                      z przepisami prawa.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora wynika                             z określonych przepisów prawa oraz.


Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.


Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu w/w nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 luty 2021 13:40 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 13:44 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 13:45 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:35 Lidia Szczygieł