Drukuj

DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE

UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO

poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalisty ds. administracji i zamówień publicznych      

                                                       Oferta z dnia 14/04/2020 r.

Wymagania:

-          wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja

-          staż pracy min. 2 lata na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych

-          biegła znajomość obsługi komputera

-          dobra organizacja pracy,

-          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (preferowane)

Podstawowy zakres obowiązków:

-       prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartościach określonych w art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

-     wspieranie kierownika administracyjno - technicznego w zarządzaniu budynkiem w tym prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących obiektu Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury

-     administrowanie zasobami materialnymi WCK,

-     współpraca z właścicielem budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii   Kaszubskiej – Gminą Miasta Wejherowa

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-          miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,

-          praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,

-          praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

Wymagane dokumenty:

-          życiorys - curriculum vitae,

-          list motywacyjny,

-          kserokopie świadectw pracy,

-          kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-          kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV podpisane osobiście powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

Działając na podstawie „RODO” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,               ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 677 71 37, adres do korespondencji: 84-200 Wejherowo, ul. 12 marca 195
  3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
  4. Nie przewiduję się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuję Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie                       z przepisami prawa.
  7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora wynika                             z określonych przepisów prawa oraz.


Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 28.04.2020 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.


Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu w/w nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 kwiecień 2020 08:39 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 kwiecień 2020 08:46 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 kwiecień 2020 08:47 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 kwiecień 2020 08:48 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 08:30 Lidia Szczygieł