Wejherowskie Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. promocji i obsługi widza

Oferta z dnia 14.01.2020 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła obsługa programów MS Office oraz biegła umiejętność wprowadzania informacji na stronę internetową, portale społecznościowe, itp.
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów promocyjnych i informacyjnych (szczególnie promowana branża artystyczno-kulturalna),
 • wiedza i doświadczenie w zakresie marketingu internetowego oraz w zakresie mediów społecznościowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z fotografii,
 • samodzielność, kreatywność, inwencja, bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienie na wielozadaniowość pracy,
 • zdolności interpersonalne.
 • mile widziane doświadczenie w pracy w promocji i sprzedaży produktów kulturalnych,

Podstawowy zakres obowiązków:

 • współpraca z mediami, promocja medialna i wizualna wydarzeń kulturalnych wraz z prowadzeniem strony internetowej i portali społecznościowych,
 • przygotowywanie tekstów do materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz efektywne budowanie wizerunku instytucji,
 • redagowanie tekstów dla potrzeb instytucji,
 • praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,
 • prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,
 • współtworzenie projektów i wniosków o dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych

przez WCK oraz pomoc w ich rozliczeniu,

 • pozyskiwanie i dbałość o kanały komunikacji z widzem i mediami,
 • prowadzenie konferansjerki podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez WCK,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Działu oraz Specjalistą grafikiem,
 • przeprowadzanie akcji promocyjnych oraz ich podsumowanie, analiza i ocena
 • pozyskiwanie i obsługa partnerów medialnych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole,
 • ciekawe wyzwania w instytucji kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

Wymagane dokumenty:


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV podpisane osobiście powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

Działając na podstawie „RODO” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,               ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 677 71 37, adres do korespondencji: 84-200 Wejherowo, ul. 12 marca 195
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
 4. Nie przewiduję się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuję Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie                       z przepisami prawa.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora wynika                             z określonych przepisów prawa oraz.


Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 10.02.2020 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.


Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu w/w nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 styczeń 2020 14:54 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 styczeń 2020 14:55 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 11:38 Lidia Szczygieł