Skład osobowy Wejherowskiego Centrum Kultury:

1. Dyrektor - Jolanta Rożyńska

2. Z-ca dyrektora - Waldemar Czaja

3. Główny Księgowy - Barbara Ponka

4. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego - Magdalena Wedelstedt

5. Specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych - samodzielne stanowisko - Marzena Kordulasińska

6. Specjalista ds. kadr i księgowo-organizacyjnych - Aleksandra Hazuka

7. Kierownik kina i ds. edukacji artystycznej - Sebastian Niewola

8. Specjalista plastyk-grafik - samodzielne stanowisko - Beatrice Pałasz

9. Specjalista ds. marketingu i obsługi widza – Rafał Płotka

10. Specjalista ds. impresariatu – Klaudia Johansen

11. Asystent - animator kultury - Teresa Patsidis

12. Instruktor sztuk plastycznych - Aneta Fittkau

13. Instruktor sztuk plastycznych - Karol Formela

14. Specjalista ds. aplikacji/ projektów - Anna Pobłocka

15. Specjalista akustyk-montażysta - Michał Zacharski

16. Specjalista oświetleniowiec-montażysta – Jacek Rogalewski

17. Technik sceny-montażysta – Mateusz Czech

18. Pracownik gospodarczy - Janina Lesner

19. Rzemieślnik-konserwator - Bartosz Grzenkowicz

20. Asystent - koordynator sekcji - Tomasz Bortkiewicz

21. Asystent księgowo-administracyjny - Joanna Stankiewicz

22. Asystent - animator kultury - Joanna Bojke

23. Konserwator - montażysta - Krzysztof Dettlaff