ATRAKCYJNY LOKAL

DO WYNAJĘCIA NA OKRES 10 LAT

W OBIEKCIE FILHARMONII KASZUBSKIEJ

W CENTRUM WEJHEROWA

WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY

działające z pełnomocnictwa

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

ogłasza

przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

 

na wynajem lokalu użytkowego położonego na terenie nowopowstającego obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury o nazwie Filharmonia Kaszubska – Wielofunkcyjne Centrum Kultury na okres 10 lat, o pow. 215,95 m2, stanowiący własność Gminy Miasta Wejherowa.

Wynajmujący nie określa wywoławczej wysokości czynszu najmu.

Lokal przeznaczony jest wyłącznie do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Lokal usytuowany w centrum miasta, w niedalekiej odległości od głównego rynku z deptakiem oraz głównych węzłów komunikacji publicznej, w nowopowstającym obiekcie o nowoczesnym i ciekawym wyglądzie architektonicznym, atrakcyjnym pod względem szerokiej gamy oferty edukacyjno – kulturalnej (koncertowo- kinowo- teatralnej).

 

Szczegółowe warunki przetargu można odbierać w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie, os. 1000–lecia PP 15, tel. 58 672 27 75, 58 672 43 84 lub na stronie internetowej www.bip.wck.org.pl www.bip.wejherowo.pl www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2012 roku o godz. 9.00.