Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne

2016-12-21, 04/2016/US- Świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych

.

2016-12-13, 03/2016/US- Świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych

.