• 2015-07-15, 02/2015/DN- przetarg nieograniczony

  Dostawa i montaż kinowego sprzętu cyfrowego w Sali Kameralnej Filharmonii Kaszubskiej- Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.

 • 2016-02-29, 01/2016/UN- przetarg nieograniczony

  Kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych w sali głównej, w sali kameralnej i sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej- Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na 4 części

 • 2016-04-15, 02/2016/UN - przetarg nieograniczony

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Filharmonii Kaszubskiej- Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.

 • 2015-02-13, 01/2015/UN - przetarg nieograniczony

  Kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych w sali głównej, w sali kameralnej i sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na 3 części.

 • 2015-12-01, 03/2015/UN- przetarg nieograniczony

  Świadczenie usługi całodobowej ochrony oraz dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego255 w Wejherowie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych

 • 2014-06-18, 04/2014/UN - przetarg nieograniczony

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Filharmonii Kaszubskiej- Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.

 • 2014-04-04-, 02/2014/UN - przetarg nieograniczony

  Świadczenie usługi ochrony dla Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na części: Zadanie 1- całodobowa ochrona oraz dozór osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych; Zadania 2- ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Wejherowskie Centrum Kultury w roku 2014.

 • 2014-02-12, 01/2014/UN - przetarg nieograniczony

  Kompleksowa obsługa projekcji filmowych realizowanych w sali głównej, w sali kameralnej i w sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie z podziałem na 3 części.

 • 2013-04-04, 06/2013/UN - przetarg nieograniczony

  Świadczenie usługi ochrony imprez plenerowych organizowanych przez Wejherowskie Centrum Kultury w roku 2013.

 • 2013-04-26, 07/2013/UN - przetarg nieograniczony

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.

 • 2013-03-22, 05/2013/UN - przetarg nieograniczony

  Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.

 • 2013-02-19, 02/2013/UN - przetarg nieograniczony

  Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.

 • Przetarg 04/2012/DN

  Przetarg nieograniczony w  procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro lecz nie przekraczającej kwoty 200.000 euro dla dostaw na "Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej, w nowobudowanej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury"

 • Przetarg 03/2012/DN

  Przetarg nieograniczony w  procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro lecz nie przekraczającej kwoty 200.000 euro dla dostaw na "Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej, w nowobudowanej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury

 • Przetarg 02/2012/DN

  Przetarg nieograniczony w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro lecz nie przekraczającej kwoty 200.000 euro dla dostaw na "Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej, w nowobudowanej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury

 • Przetarg 01/2012/DN

  Przetarg nieograniczony w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro lecz nie przekraczającej kwoty 200.000 euro dla dostaw na "Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej, w nowobudowanej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury