DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE
UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO
poszukuje pracownika na stanowisko:
ASYSTENT KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNY
OFERTA Z DNIA 07.04.2016 r.

Wymagania niezbędne:

1.    minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w pełnej księgowości
2.    wykształcenie wyższe ekonomiczne
3.    znajomość programów  Symfonia
4.    biegła obsługa programów MS Office (w szczególności MS Excel)
5.    znajomość przepisów o rachunkowości
6.    znajomość przepisów podatkowych
7.    znajomość przepisów prawa pracy
8.    znajomość zagadnień finansów publicznych
9.    bardzo dobra organizacja pracy własnej
10.  skrupulatność, punktualność, sumienność
11.  odpowiedzialność za powierzone zadania
12.  zaangażowanie w pracę


Podstawowy zakres czynności na stanowisku:
1.    prace w zakresie księgowości pod nadzorem Głównego Księgowego (uzgadnianie kont oraz wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego, fakturowanie, itp.)
2.    przygotowywanie raportów, zestawień i analiz
3.    rozliczanie delegacji, zaliczek
4.    prowadzenie ewidencji środków trwałych
5.    kontrola należności oraz zobowiązań
6.    pomoc przy pracach administracyjnych
7.    staranne i sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych i poleceń przełożonego
8.    przestrzeganie przepisów BHP i p.poż
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.   miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,
2.   praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,
3.   praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w systemie    równoważnego czasu pracy,

Informacje inne:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o rekrutacji, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy  niż 6%.
Wymagane dokumenty:
1.   życiorys - curriculum vitae,
2.   list motywacyjny,
3.   kserokopie świadectw pracy,
4.   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5.   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystent księgowo-administracyjny zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 25.04.2016 r. do godz. 12.00  Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ i na tablicy informacyjnej Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie.
Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko asystent księgowo-administracyjny. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu w/w nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Załączniki:
Pobierz (SKMBT_C36016040712190.pdf)SKMBT_C36016040712190.pdf[ ]793 Kb