DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE

UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO

poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownika działu administracyjno – technicznego

                                                     Oferta z dnia 08.08.2018 r.

Wymagania:

-          wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub administracja

-          staż pracy min. 3 lata, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym

-          biegła znajomość obsługi komputera

-          dyspozycyjność,

-          umiejętność zarządzania zespołem, dobra organizacja pracy,

-          prawy jazdy kat. B,

-          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Podstawowy zakres obowiązków:

-       prowadzenie spraw administracyjnych i technicznych dotyczących obiektu Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury oraz koordynacja techniczna imprez

-          kierowanie działem administracyjno – technicznym składającym się z pracowników scenotechnicznych (akustyk, oświetleniowiec, technik sceny), technicznych (konserwator, specj.ds obsługi urządzeń, specj. ds administracji i zamówień publicznych) i gospodarczych ( prac. gospodarczy),

-          nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektu Filharmonii Kaszubskiej i sprzętu

-     organizacja usług i dostaw w zakresie sprawnego działania i funkcjonowania technicznego budynku,

-     administrowanie zasobami materialnymi WCK,

-     współpraca z właścicielem budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej – Gminą Miasta Wejherowa

-     prowadzenie dokumentacji imprez plenerowych oraz organizacja techniczna i nadzór nad ich wykonaniem w zastępstwie Zastępcy Dyrektora,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-          miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,

-     praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,

-     praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

Wymagane dokumenty:

-          życiorys - curriculum vitae,

-     list motywacyjny,

-     kserokopie świadectw pracy,

-      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

Działając na podstawie RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo..

2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Patrycja Falkowska,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 58 677 71 37.

3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.

4. Nie przewiduje się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.


Wymiar czasu pracy: pełny etat.


 Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika działu administracyjno – technicznego. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 sierpień 2018 20:18 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. środa, 08 sierpień 2018 20:21 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. środa, 08 sierpień 2018 20:26 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 wrzesień 2018 14:04 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 wrzesień 2018 14:06 Lidia Szczygieł