DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE

UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO

poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalisty ds. administracji i zamówień publicznych      

                                                      Oferta z dnia 26.04.2018 r.

Wymagania:

-          wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja

-          staż pracy min. 3 lata, w tym 1 rok na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych

-          biegła znajomość obsługi komputera

-          dobra organizacja pracy,

-          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (preferowane)

Podstawowy zakres obowiązków:

-     prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,

-     wspieranie kierownika administracyjno - technicznego w zarządzaniu budynkiem w tym prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących obiektu Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury

-        administrowanie zasobami materialnymi WCK,

-        współpraca z właścicielem budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii   Kaszubskiej – Gminą Miasta Wejherowa

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-          miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,

-          praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,

-          praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

Wymagane dokumenty:

-          życiorys - curriculum vitae,

-          list motywacyjny,

-          kserokopie świadectw pracy,

-          kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-          kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. administracji i zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 17.05.2018 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. administracji i zamówień publicznych. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 kwiecień 2018 12:35 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 maj 2018 11:42 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 maj 2018 12:10 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 wrzesień 2018 14:05 Lidia Szczygieł