Drukuj

DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE
UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO

poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK DS. OBSŁUGI KAS I WIDZA

OFERTA Z DNIA 13.12.2017 r.
 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie
 2. mile widziane doświadczenie na stanowisku obsługi kas
 3. bardzo dobra organizacja pracy własnej
 4. skrupulatność, punktualność, sumienność
 5. odpowiedzialność za powierzone zadania
 6. zaangażowanie w pracę

Podstawowy zakres czynności na stanowisku:

 1. udzielanie informacji o ofercie kulturalnej wraz promocją aktualnego repertuaru,
 2. sprzedaż biletów i publikacji w kasie w WCK
 3. prowadzenie kasy biletowej w tym ogół operacji kasowych, sporządzanie raportów fiskalnych,
 4. systematyczne prowadzenie formatki bezpłatnych biletów oraz zleconych protokołów i raportów
 5. współpraca z przełożonym – kierownikiem działu promocji i marketingu w realizacji zadań działu
 6. pozyskiwanie, budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z widzami
 7. znajomość bieżącego repertuaru oraz udzielanie informacji o ofercie kulturalnej WCK wraz z promocją aktualnego repertuaru
 8. udzielanie informacji w zakresie zapisów regulaminu rezerwacji, sprzedaży i sprzedaży internetowej biletów w WCK oraz ogólne zasady korzystania z obiektu i regulaminu tarasu
 9. współpraca przy tworzeniu listy osób do zaproszeń
 10. dbałość o prawidłową i niezakłóconą prace programu do sprzedaży i rezerwacji biletów
 11. systematyczne przeglądanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję mailową
  1. staranne i sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych i poleceń przełożonego
  2. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,
 2. praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,
 3. praca w trybie zmianowym od poniedziałku do niedzieli
 4. oferta pracy skierowana również do osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys - curriculum vitae,

2.  list motywacyjny,

3.   kserokopie świadectw pracy,

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5.  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownik ds. obsługi kas i widza zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 27.12.2017 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.


Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownik ds. obsługi kas i widza. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu w/w nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 grudzień 2017 08:36 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 grudzień 2017 08:36 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 grudzień 2017 08:37 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 grudzień 2017 08:50 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2018 14:01 Lidia Szczygieł