Wejherowskie Centrum Kultury

DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE
UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO

poszukuje pracownika na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OFERTA Z DNIA 17.08.2017r.

Główny Księgowy

Miejsce pracy: Wejherowo
Region: pomorskie

OPIS STANOWISKA

 • prowadzenie w całości spraw związanych z rachunkowością, podatkami, rachubą płac, ubezpieczeniami społecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości, Ordynacji Podatkowej, ustaw podatkowych, Ustawy o finansach publicznych oraz innych powiązanych ustaw,
 • organizacja, kierowanie i nadzór nad pracą Działu Księgowości w Wejherowskim Centrum Kultury,
 • w porozumieniu z Dyrektorem opracowanie planu finansowego Instytucji,
 • kontrola finansowa dokumentów księgowych i ich zgodności z planem finansowym,
 • sporządzanie przelewów bankowych, sprawozdań finansowych, rejestrów VAT, deklaracji VAT,
 • nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu przez podległego pracownika,
 • prowadzenie płac, odpowiedzialność za terminowość realizacji zobowiązań Instytucji,
 • nadzór nad kasą Wejherowskiego Centrum Kultury, ewidencję sprzedaży usług,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat,
 • organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych Wejherowskiego Centrum Kultury (własnych i użyczonych),
 • prowadzenie ewidencji podatkowej i całej dokumentacji z tym związane

WYMAGANIA

 • wyższe wykształcenie ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • dobra znajomość przepisów związanych z rachunkowością, podatkami, ubezpieczeniami społecznymi, finansami publicznymi,
 • doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego ( co najmniej 6-letnie),
 • znajomość pakietu MS Office ( w szczególności MS Excel),
 • znajomość systemów SYMFONIA, PŁATNIK

OFERUJEMY

 • ambitne zadania i pracę pełną wyzwań,
 • udział w ciekawych projektach budżetowych,
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska,
 • stabilność zatrudnienia,
 • pracę w dynamicznym zespole nakierowanym na osiąganie celów statutowych instytucji
 • Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
 • pełny etat

WYMAGANE DOKUMENTY

 • życiorys - curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • Dyplom ukończenia studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość przepisów prawa wymienionych w opisie stanowiska pracy głównego księgowego,
 • świadectwa pracy potwierdzające nabyte doświadczenie,
 • oświadczenie o niekaralności

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 12.09.2017 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Głównego Księgowego. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Głównego Księgowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 sierpień 2017 14:47 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 sierpień 2017 14:48 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 sierpień 2017 14:49 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 wrzesień 2017 09:25 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2017 07:35 Lidia Szczygieł