Drukuj

DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE

UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO

poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownika działu administracyjno – technicznego

                                                     Oferta z dnia 11.08.2017 r.

 

 

Wymagania:

-          wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub administracja

-          staż pracy min. 3 lata, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym

-          biegła znajomość obsługi komputera

-          dyspozycyjność,

-          umiejętność zarządzania zespołem, dobra organizacja pracy,

-          prawy jazdy kat. B,

-          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Podstawowy zakres obowiązków:

-          prowadzenie spraw administracyjnych i technicznych dotyczących obiektu Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury oraz koordynacja techniczna imprez

-          kierowanie działem administracyjno – technicznym składającym się z pracowników scenotechnicznych (akustyk, oświetleniowiec, technik sceny, realizator dźwięku), technicznych (konserwator, specj.ds obsługi urządzeń) i gospodarczych ( prac. gospodarczy),

-          nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektu Filharmonii Kaszubskiej i sprzętu

-          organizacja usług i dostaw w zakresie sprawnego działania i funkcjonowania technicznego budynku,

-          administrowanie zasobami materialnymi WCK,

-          prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,

-          współpraca z właścicielem budynku Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej – Gminą Miasta Wejherowa

-          prowadzenie dokumentacji imprez plenerowych oraz organizacja techniczna i nadzór nad ich wykonaniem w zastępstwie Zastępcy Dyrektora,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-          miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,

-          praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,

-          praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

Wymagane dokumenty:

-          życiorys - curriculum vitae,

-          list motywacyjny,

-          kserokopie świadectw pracy,

-          kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-          kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika działu administracyjno - technicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 12.09.2017 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika działu administracyjno – technicznego. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 11 sierpień 2017 07:14 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 sierpień 2017 07:17 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 sierpień 2017 07:17 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2017 07:35 Lidia Szczygieł