DYREKTOR WEJHEROWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE
UL. SOBIESKIEGO 255, 84-200 WEJHEROWO

poszukuje pracownika na stanowisko:

ASYSTENT KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNY

OFERTA Z DNIA 31.03.2017 r.
 

Wymagania niezbędne:


1.    minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w pełnej księgowości

2.    wykształcenie wyższe ekonomiczne

3.    znajomość programów Symfonia

4.   biegła obsługa programów MS Office (w szczególności MS Excel)

5.    znajomość przepisów o rachunkowości

6.    znajomość przepisów podatkowych

7.    znajomość przepisów prawa pracy

8.    znajomość zagadnień finansów publicznych

9.    bardzo dobra organizacja pracy własnej

10. skrupulatność, punktualność, sumienność

11. odpowiedzialność za powierzone zadania

12. zaangażowanie w pracę

Podstawowy zakres czynności na stanowisku:

  1. prace w zakresie księgowości pod nadzorem Głównego Księgowego (uzgadnianie kont oraz wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego, fakturowanie, itp.)
  2. przygotowywanie raportów, zestawień i analiz
  3. rozliczanie delegacji, zaliczek
  4. prowadzenie ewidencji środków trwałych
  5. kontrola należności oraz zobowiązań
  6. pomoc przy pracach administracyjnych
  7. staranne i sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych i poleceń przełożonego
  8. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


1.   miejsce pracy – Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,
2.   praca przy komputerze, urządzeniach biurowych,
3. praca w trybie jednozmianowym od godz. 08.00 do godz. 16.00

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys - curriculum vitae,

2.  list motywacyjny,

3.   kserokopie świadectw pracy,

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5.  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystent księgowo-administracyjny zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie ul. Sobieskiego 255.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 14.04.2017 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.


Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko asystent księgowo-administracyjny. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu w/w nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 31 marzec 2017 08:06 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 marzec 2017 08:07 Lidia Szczygieł
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2017 07:36 Lidia Szczygieł