Ogłoszenia o pracę

Nabór na stanowisko instruktora choreografii dla Wejherowskiego Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury poszukuje choreografa tańca

Wymagania:

-  wykształcenie min. średnie, kierunkowe

-  uprawnienia pedagogiczne - praca z dziećmi i młodzieżą

- umiejętności tworzenia i komponowania form tanecznych i łączenia ich w całościowe układy

od baletu, przez taniec współczesny, aż do tzw. ruchu scenicznego, umiejętność wyobraźni

   choreograficznej, zdolności do wnikliwej obserwacji

-  samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, kreatywność, pomysłowość

- odpowiedzialność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, sumienność

-  umiejętności budowania zaufania w grupie

-  wysoka kultura osobista

- mile widziane doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć choreograficznych i kulturalnych

z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, jako instruktor, nauczyciel

Podstawowy zakres obowiązków:

- prowadzenie zajęć w zakresie choreografii ok. 4 godzin tygodniowo w godzinach

   popołudniowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizacja i prowadzenie zajęć oraz innych form tanecznych z dziećmi i młodzieżą

- organizacja własnego miejsca pracy – przygotowanie podkładów muzycznych

- znajomości i umiejętność zastosowania różnorodnych technik tanecznych

- rozbudzanie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży

- popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie baletu, tańca

   i choreografii

- realizacja zatwierdzonego planu pracy

- umiejętność organizacji przeglądów, konkursów choreograficznych

- udział grup choreograficznych w wydarzeniach WCK i zewnętrznych, przeglądach i konkursach

   tańca

- współpraca w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych z współpracownikami instytucji

- nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem artystycznym

- prowadzenie listy obecności uczestników zajęć

Forma wynagrodzenia:

- umowa zlecenie, rozliczenie na własnej działalności – faktura / faktura VAT.

Dodatkowe informacje na ten sekcji na stronie: www.sekcje.wck.org.pl/ pracownia plastyczna, pracownia fotograficzna bądź po numerem telefonu 58 672-27-75 wew. 25 w godz. 14:00 – 21:00.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK:

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00. Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wejherowskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Nabór na stanowisko instruktora plastyki dla Wejherowskiego Centrum Kultury

Wejherowskie Centrum Kultury poszukuje instruktora sztuk plastycznych

Wymagania:

-  wykształcenie min. średnie plastyczne, kierunkowe

-  uprawnienia pedagogiczne - praca z dziećmi i młodzieżą

- umiejętności plastyczne, zdolności manualne, znajomość technik plastycznych

-  samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, kreatywność, pomysłowość

- odpowiedzialność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, sumienność

-  umiejętność pracy w zespole

-  wysoka kultura osobista

- mile widziane doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć plastycznych, kulturalnych

   z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, jako instruktor, nauczyciel

Podstawowy zakres obowiązków:

- prowadzenie zajęć w zakresie sztuk plastycznych ok. 20 godzin tygodniowo w godzinach

   popołudniowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizacja i prowadzenie zajęć oraz innych form plastycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami

   dorosłymi

- organizacja własnego warsztatu pracy – przygotowanie i gromadzenie pomocy i materiałów

   metodycznych

- znajomości i umiejętność zastosowania różnorodnych technik plastycznych na potrzeby działań

     WCK

- rozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

- popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie plastyki

- realizacja zatwierdzonego planu pracy

- organizowanie wystaw sztuk plastycznych / uczestnictwo w zewnętrznych konkursach

- organizacja konkursów i plenerów plastycznych

- projektowanie i wykonywanie dekoracji plastycznych na potrzeby WCK

- współpraca w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych z współpracownikami instytucji

- nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem artystycznym

- prowadzenie listy obecności uczestników zajęć

Forma wynagrodzenia:

- umowa zlecenie, rozliczenie na własnej działalności –  faktura / faktura VAT.

Dodatkowe informacje na ten sekcji na stronie: www.sekcje.wck.org.pl/ pracownia plastyczna, pracownia fotograficzna bądź po numerem telefonu 58 672-27-75 wew. 25 w godz. 14:00 – 21:00.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK:

ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00. Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wejherowskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Wejherowskie Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. projektów

Oferta z dnia 04.04.2019 r.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu oprogramowania MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów MS Word, Excel, Outlook),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana znajomość innego języka obcego,
 • min. 2 lata doświadczenia w realizacji i rozliczaniu projektów operacyjnych związanych z kulturą,
 • znajomość zasad pozyskiwania dotacji z funduszy w dziedzinie kultury,
 • umiejętność koordynowania zadań związanych z realizacją projektów, zarządzania projektami oraz pracy z zespołem zaangażowanym w jego merytoryczną organizację,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • zdolność samoorganizacji, samodzielność, odpowiedzialność za etapy realizacji projektów oraz inicjatywa w działaniu,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pozyskiwania partnerów do projektów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • samodzielne pisanie wniosków o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektami,
 • opracowywanie koncepcji projektów wespół z dyrektorem bądź wyznaczonymi pracownikami;
 • opracowywanie wniosków, biznes planów, analiz finansowych, analiz ekonomicznych oraz przygotowanie pozostałej kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o dotacje z funduszy unijnych oraz innych programów operacyjnych;
 • aktualizacja wiedzy z zakresu zasad przygotowywania projektów i wniosków o dofinansowanie, znajomości przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych;
 • przygotowywanie pism związanych z koordynacją finansowo - rozliczeniową oraz zarządzaniem projektem – czynności rozliczenia projektu;
 • terminowe przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych, harmonogramów płatności i wniosków o płatność według wytycznych zawartych w umowach o dofinansowanie w konsultacji z Głównym księgowym;
 • prowadzenie dokumentacji projektów;
 • pozyskiwanie partnerów do projektów;
 • korespondencja i współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi przy realizacji projektów;
 • koordynowanie przepływu informacji i materiałów potrzebnych do prawidłowego rozliczenia projektów na wszystkich etapach realizacji;
 • podejmowanie odpowiednich działań zapewniających osiągnięcie założonych wyników,
 • staranne i sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych i poleceń przełożonego,
 • przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.,
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora zawartych w planach pracy WCK.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole,
 • ciekawe wyzwania w instytucji kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

Działając na podstawie „RODO” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,               ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 677 71 37, adres do korespondencji: 84-200 Wejherowo, ul. 12 marca 195
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
 4. Nie przewiduję się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuję Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie                       z przepisami prawa.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora wynika                             z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji kancelaryjnej.

  Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Wejherowskie Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. promocji i obsługi widza

Oferta z dnia 30.07.2019 r.

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie w pracy w promocji i sprzedaży produktów kulturalnych,
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła obsługa programów MS Office oraz biegła umiejętność wprowadzania informacji na stronę

internetową, portale społecznościowe, itp.

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów promocyjnych i informacyjnych (szczególnie promowana branża artystyczno-kulturalna),
 • wiedza i doświadczenie w zakresie marketingu internetowego oraz w zakresie mediów społecznościowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z fotografii,
 • samodzielność, kreatywność, inwencja, bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienie na wielozadaniowość pracy,
 • zdolności interpersonalne.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • współpraca z mediami, promocja medialna i wizualna wydarzeń kulturalnych wraz z prowadzeniem strony internetowej i portali społecznościowych,
 • przygotowywanie tekstów do materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz efektywne budowanie wizerunku instytucji,
 • redagowanie tekstów dla potrzeb instytucji,
 • praca przy organizacji wydarzeń kulturalnych i realizacji projektów artystycznych,
 • prowadzenie i sprzedaż powierzchni reklamowej,
 • współtworzenie projektów i wniosków o dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych

przez WCK oraz pomoc w ich rozliczeniu,

 • pozyskiwanie i dbałość o kanały komunikacji z widzem i mediami,
 • prowadzenie konferansjerki podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez WCK,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Działu oraz Specjalistą grafikiem,
 • przeprowadzanie akcji promocyjnych oraz ich podsumowanie, analiza i ocena
 • pozyskiwanie i obsługa partnerów medialnych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole,
 • ciekawe wyzwania w instytucji kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

Wymagane dokumenty:


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV podpisane osobiście powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

Działając na podstawie „RODO” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,               ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 677 71 37, adres do korespondencji: 84-200 Wejherowo, ul. 12 marca 195
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
 4. Nie przewiduję się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuję Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie                       z przepisami prawa.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora wynika                             z określonych przepisów prawa oraz.


Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do WCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.


Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Wejherowskie Centrum Kultury nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu w/w nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wejherowskie Centrum Kultury poszukuje

INSTRUKTORA SZTUK PLASTYCZNYCH

Wymagania:

-               wykształcenie plastyczne,

-          uprawnienia pedagogiczne, praca z dziećmi i młodzieżą

-          kreatywność, pomysłowość

-          umiejętność pracy w zespole,

-          wysoka kultura osobista.

Podstawowy zakres obowiązków:

-          prowadzenie zajęć w zakresie sztuk plastycznych ok. 10 godzin tygodniowo w godzinach popołudniowych

-          mile widziane predyspozycje do prowadzenie zajęć z fotografii ok. 4 godzin tygodniowo w godzinach popołudniowych

Forma wynagrodzenia: umowa zlecenie, rozliczenie na własnej działalności – rachunek/faktura.

Dodatkowe informacje na ten sekcji na stronie: www.sekcje.wck.org.pl/ pracownia plastyczna, pracownia fotograficzna bądź po numerem telefonu 058 672-27-75 wew. 25 lub. 50

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres WCK: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, do dnia 01 marca 2019 r. do godz. 12:00. Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wejherowskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego  w Wejherowskim Centrum Kultury w Wejherowie

Działając na podstawie „RODO” [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych], wobec podania przez Panią/Pana danych niezbędnych dla potrzeb rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie,               ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 677 71 37, adres do korespondencji: 84-200 Wejherowo, ul. 12 marca 195
 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
 4. Nie przewiduję się przekazywania danych innym podmiotom, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuję Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie                       z przepisami prawa.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora wynika     z określonych przepisów prawa.

Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Dziale księgowości WCK przez okres 30 dni od zakończenia zbierania ofert tj do 01.04.2019 r.Podkategorie